Saltar

Kitta - Washi Strips - Starry Sky

  • Tiras de washi tape listas para usar
  • 4 diseños, 10 tiras de cada uno. (40 tiras en total)

Tu Carrito